Ακόμη και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019, αλλά αφορούν υποθέσεις, περιόδους και έτη μέχρι και το 2018 μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 120 δόσεις σύμφωνα με διάταξη που περιλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Ιουνίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με βάση τις νέες διατάξεις σε ρύθμιση αποπληρωμής σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υπαχθούν και όλες οι οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 εφόσον αφορούν υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αυτό σημαίνει ότι:

  • Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων για έτη μέχρι το 2018 μπορούν να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2019 και στη συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές φόρων και προστίμων που θα προκύψουν από τις δηλώσεις αυτές σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή θα έχουν έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των τόκων που θα έχουν επιβληθεί.
  • Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις για φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιπούς φόρους περιόδων και ετών μέχρι το 2018, από τις οποίες θα προκύψουν επιπλέον ποσά φόρου προς πληρωμή επιβαρυμένα με πρόστιμα ή και τόκους, θα μπορούν να ρυθμίσουν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις την εξόφληση των ποσών αυτών και μάλιστα με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των τόκων.
  • Όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προστίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 30-9-2019 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.

Λογιστικό Γραφείο TaxPlanet στη Λάρισα

Το γραφείο μας παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες ειδικές για Επαγγελματίες και Νομικά Πρόσωπα. Καλέστε μας στο 2410 610 196 και κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.