Μέσα σε ελάχιστα λεπτά της ώρας και με λίγα κλικ στον υπολογιστή τους ή στο τάμπλετ ή ακόμα και στο smartphone τους οι σύζυγοι θα μπορούν να πάρουν «φορολογικό διαζύγιο».

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποίησε μια ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας οι σύζυγοι που επιθυμούν να υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα το γνωστοποιήσουν στην Εφορία. Για να είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων η ΑΑΔΕ ζητάει από ένα τουλάχιστον εκ των συζύγων να το γνωστοποιήσει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/ eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή – φοροτεχνικού με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποιήσει την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος από την ΑΑΔΕ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της. Η επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Βήμα – βήμα

Όσοι θα αποφασίσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου να υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  1. Ο σύζυγος ή η σύζυγος εισέρχεται στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr)
  2. Στην κατηγορία Πολίτες επιλέγετε «Γνωστοποίηση χωριστής δήλωση»
  3. Εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  4. Με την είσοδο στην εφαρμογή εμφανίζονται τα στοιχεία και των δύο συζύγων ΑΦΜ, Επώνυμο και Ονομα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  5. Εάν συμφωνείτε και επιθυμείτε να υποβάλετε χωριστή δήλωση θα πρέπει να κάνετε κλικ στην ένδειξη «Υποβολή δήλωσης». Το σύστημα έχει πλέον ενημερωθεί για την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Η διορία που έχουν οι σύζυγοι ή ένας εκ των δυο να δηλώσουν ότι θα υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση λήγει στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της δήλωσης και η υποβολή κοινής δήλωσης.

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται

Εξαιρέσεις

Η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Διαβάστε επίσης:

Χωριστές Φορολογικές Δηλώσεις Ζευγαριών: Πότε σας Συμφέρει