Έχετε στο μυαλό σας μια ιδέα, έχετε βρει τον τρόπο υλοποίησης και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την καινούρια σας επιχείρηση. Τι χρειάζεται να κάνετε όμως για να ιδρυθεί σωστά η νέα σας επιχείρηση; Δεν χρειάζεται να σας πιάνει πανικός, το γραφείο της TaxPlanet είναι εδώ για να σας βοηθήσει.

Τα Βασικά Βήματα για Έναρξη Επιχείρησης

Τα γραφειοκρατικά θέματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία έναρξης δεν είναι κάτι που θα σας πρέπει να σας αγχώσει. Χρειάζεται μόνο υπομονή και να έχετε τους σωστούς συμβούλους για τα βήματα που θα ακολουθήσετε. Η TaxPlanet αναλαμβάνει πλήρως την έναρξη νέων επιχειρήσεων.

1. Επαγγελματική Δραστηριότητα και ΚΑΔ

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ορίσετε είναι το είδος της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας και τα αντίστοιχα ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που θα συνοδεύουν. Μπορείτε να ορίσετε μία κύρια δραστηριότητα ως αντικείμενο της επιχείρησής και άλλες δευτερεύουσες.

2. Έδρα της Επιχείρησης

Η έδρα της επιχείρησης μπορεί να είναι δικός σας χώρος, ενοικιαζόμενος ή χώρος που σας έχει παραχωρηθεί από τους γονείς σας.

Για χώρο που έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Αντίγραφα του Ε9
Για ενοικιαζόμενο χώρο χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Mισθωτήριο
 • Yπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής για τη δραστηριότητα του προηγούμενου ενοικιαστή
 • ΑΦΜ
 • Δήλωση ότι το ακίνητο είναι κενό
Για χώρο που παραχωρείται δωρεάν από γονείς χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή γονέων (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Αστυνομία)
 • Ε1 του ιδιοκτήτη
 • Ε9 του ιδιοκτήτη
 • Ηλεκτρονική Δήλωση της δωρεάν παραχώρησης μέσω του TAXIS.

3. Προεγγραφή σε ΕΦΚΑ (τμήμα ΟΑΕΕ)

Για την προεγγραφή θα χρειαστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Φωτοτυπία του ΑΜΚΑ
 • Τριμηνιαίος ατομικός λογαριασμός ασφάλισης (αν υπήρχε προηγούμενη ασφάλιση σε ΙΚΑ)
 • Δικαιολογητικά έδρας της επιχείρησης
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (αν απαιτείται)

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία παίρνουμε τη βεβαίωση προεγγραφής από τον ΟΑΕΕ.

4. Προεγγραφή στο Επιμελητήριο

Ανάλογα το είδος της επιχείρησής μας, πηγαίνουμε στο αντίστοιχο Επιμελητήριο (Εμπορικό, Οικονομικό, Επαγγελματικό) για προεγγραφή. Χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αίτηση – Δήλωση (παρέχεται από το Επιμελητήριο)

Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία παίρνουμε τη βεβαίωση προεγγραφής από το Επιμελητήριο.

5. Έναρξη στην Εφορία

Απευθυνόμαστε στην αντίστοιχη ΔΟΥ, στο Τμήμα Μητρώου με τις βεβαιώσεις προεγγραφής σε ΟΑΕΕ & Επιμελητήριο και συμπληρώνουμε τα έντυπα Μ1 (για αλλαγές στα στοιχεία μας) και Μ2 όπου συμπληρώνουμε το ΚΑΔ.

Στη συνέχεια απευθυνόμαστε στον επόπτη ελέγχου ο οποίος ορίζει υπεύθυνο ελεγκτή χώρου για να πραγματοποιηθεί, εάν απαιτείται, αυτοψία στον επαγγελματικό χώρο που έχουμε ορίσει. Με τη χορήγηση βεβαίωσης του ελεγκτή, ξανα-απευθυνόμαστε στο Μητρώο έχοντας μαζί μας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση προεγγραφής στον ΟΑΕΕ
 • Βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Τα δικαιολογητικά της έδρας της επιχείρησης
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (αν απαιτείται)

Η Εφορία μας δίνει τη Βεβαίωση Έναρξης.

6. Οριστική Εγγραφή σε ΕΦΚΑ & Επιμελητήριο

Η εγγραφή στον ΟΑΕΕ γίνεται με φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία και παίρνετε τη βεβαίωση εγγραφής.

Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο, χρειάζεται το φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης από την Εφορία, καθώς και με πληρωμή ενός χρηματικού ποσού που θα σας επιβληθεί ανάλογα με το Επιμελητήριο που έχετε εγγραφεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας λαμβάνετε και τη βεβαίωση εγγραφής.

7. Είστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Για την έναρξη της επιχείρησής σας θα χρειαστείτε σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης που θα περιλαμβάνει:

 • Επωνυμία Επιχείρησης
 • Δραστηριότητα
 • ΑΦΜ
 • Διεύθυνση Επιχείρησης
 • Τηλέφωνο Επιχείρησης

Απαραίτητο επίσης είναι το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και Mπλοκ Aποδείξεων, ενώ αν χρησιμοποιείτε ταμιακή μηχανή θα πρέπει να δηλώσετε τη λειτουργία της στο TAXIS.

Προσοχή!

Η ανάθεση λογιστή αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της εξέλιξης της επιχείρησής σας, για αυτό πρέπει να μην πάρετε ελαφρά αυτό το βήμα. Στην TaxPlanet θα σας συμβουλεύσουμε και θα σας βοηθήσουμε σε κάθε σας βήμα ώστε να αποφέρει η επιχείρησή σας όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη.

Σύνδεσμοι: