Κοντά στα τέλη του Νοέμβρη καλούνται οι επιχειρήσεις να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Το λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο TaxPlanet μπορεί να σας βοηθήσει στην εκπλήρωσή τους. Ας δούμε ποιές είναι αυτές.

Φορολογικές Υποχρεώσεις εώς 26-27 Νοεμβρίου

Στις 26 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής του αρχικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα στο TAXIS. Σε αυτό δηλώνονται όσα παραστατικά τιμολογήθηκαν ανά ΑΦΜ με αντισυμβαλλόμενους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν σε συναλλαγές για παραδόσεις αγαθών και για παροχή ή λήψη υπηρεσιών.

Στις 27 Νοεμβρίου, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή της δήλωσης για παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, για όσα νομικά ή φυσικά πρόσωπα δεν διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποστείλει τη σχετική βεβαίωση, αποδεικνύοντας ποια είναι η φορολογική του κατοικία.

Φορολογικές Υποχρεώσεις εώς και 30 Νοεμβρίου

  • Διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων ΦΠΑ Οκτωβρίου (TAXIS) και ταυτόχρονα
  • Πληρωμή φόρου που οφείλεται για τις χρεωστικές δηλώσεις
  • Λήξη πληρωμής 3ης δόσης ΕΝΦΙΑ
  • Υποβολή των σχετικών δηλώσεων και στην απόδοση του φόρου που σχετίζεται με παρακράτηση για εισφορά αλληλεγγύης, μισθούς, αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων, αμοιβές συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών και αμοιβές διοίκησης καθώς και για αποζημιώσεις στο πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ή διακοπής εργασιακής σχέσης.
Υποβολή Στατιστικής Δήλωσης Intrastat

Κατά την ίδια ημερομηνία λήγει και η προθεσμία για την υποβολή της στατιστικής δήλωσης Intrastat, η οποία αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις και παραδόσεις), που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του περασμένου Οκτωβρίου. Η υποχρέωση υποβολή της δήλωσης Intrastat βαρύνει όσους έχουν ξεπεράσει το κατώφλι εξομοίωσης για το 2018, ήτοι 150.000 ευρώ για αφίξεις και 90.000 ευρώ για αποστολές.

Πηγή: forologikanea.gr

Περισσότερα άρθρα: