Την ευκαιρία να αυξήσουν τον αριθμό των δόσεων και παράλληλα να μειώσουν τη μηνιαία δόση που πληρώνουν για να εξοφλήσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου. Αρκεί να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών προς την Εφορία σε έως 120 δόσεις.

Συγκεκριμένα όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη εντάξει στη πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς την εφορία μπορούν να τις μεταφέρουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και, με τον τρόπο αυτό, να κερδίσουν έως και δεκαπλάσιο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη σημαντική μείωση στα ποσά που πληρώνουν ως μηνιαίες δόσεις για να εξοφλήσουν τα συγκεκριμένα χρέη τους.

Επαναρρύθμιση Χρέους

Πρόκειται ουσιαστικά για μια ευκαιρία επαναρρύθμισης χρέους προς την Εφορία, η οποία παρέχεται μέσω της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων σε χιλιάδες φορολογούμενους με εκκρεμότητες ληξιπρόθεσμων χρεών που έχουν ρυθμιστεί ήδη σε δόσεις. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση.

Ο οφειλέτης μπορεί να εισέλθει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) και να επιλέξει να εντάξει στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων όλες τις -ήδη ρυθμισμένες σε 2-12 ή 2-24 μηνιαίες δόσεις- οφειλές του προς την εφορία οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής των συγκεκριμένων οφειλών του και μάλιστα με έκπτωση τουλάχιστον 10% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν ήδη συσσωρευτεί. Επιπλέον, εάν το ετήσιο εισόδημα που απέκτησε το 2017 είναι χαμηλότερο των 10.000 ευρώ και το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών του δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ δεν θα υποστεί καμία πρόσθετη επιβάρυνση με τόκους.

Σε πολλές περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου με ανεξόφλητα υπόλοιπα οφειλών της τάξεως των 600, των 700, των 800 ή και των 1.000 ευρώ, που βάσει ήδη υφιστάμενων «πάγιων ρυθμίσεων» πρέπει να καταβληθούν σε 2-10 μηνιαίες δόσεις, των 300, 250, 200, 150 ή 100 ευρώ εκάστη, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των ίδιων ποσών σε 18-33 μηνιαίες δόσεις των 30-33 ευρώ εκάστη.

Παραδείγματα

1. Φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 1.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 5 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 200 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 33 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 5 σε 33 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους 5 επόμενους μήνες κατά 170 ευρώ, από τα 200 στα 30 ευρώ.

2. Φορολογούμενος με δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ κατά το έτος 2017 και με υπόλοιπο ληξιπρόθεσμης οφειλής 3.000 ευρώ ρυθμισμένο με «πάγια ρύθμιση» 12 δόσεων, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί σε 9 εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις των 333,33 ευρώ εκάστη, μπορεί να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και να αποκτήσει το δικαίωμα εξόφλησης του ίδιου ποσού σε 60 μηνιαίες δόσεις των 50 ευρώ εκάστη. Με τον τρόπο αυτό θα επιμηκύνει τον χρόνο εξόφλησης της οφειλής του κατά 51 μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από 9 σε 60 και θα μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση για τους επόμενους 9 μήνες κατά 283,33 ευρώ, από τα 333,33 στα 50 ευρώ

Λογιστικό Γραφείο TaxPlanet

Το έμπειρο προσωπικό του γραφείου μας, παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας ή καλέστε μας στο 2410 610 196.