Το Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε τη δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» που ενισχύουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Η Tax Planet αναλαμβάνει την σχεδίαση της ιστοσελίδας σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στα τηλέφωνα 2410 610 196 και 2410 610 597 για περισσότερες πληροφορίες.