Νέοι επαγγελματίες, εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι, έμποροι 62 ετών και άνω, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών αλλά και φορολογούμενοι με ανενεργό μπλοκάκι έχουν τη δυνατότητα να ξεφουσκώσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της φετινής φορολογικής δήλωσης. Αρκεί όταν θα έρθει η ώρα της Εφορίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 2 του εντύπου Ε1 της δήλωσης.

Στον πίνακα αυτό δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσουν κάποιο ποσό αλλά να απαντήσουν «ΝΑΙ» σε μια ή περισσότερες ερωτήσεις του πίνακα. Πρόκειται για ερωτήσεις που συνήθως κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις για τον υπόχρεο ή τη σύζυγό του, όπως η εξασφάλιση του αφορολόγητου ή η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

Ειδικότερα ο πίνακας αυτός αφορά κυρίως:

1. Νέους φορολογούμενους

Στην περίπτωση, νέου φορολογούμενου με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό της προκαταβολής φόρου, περιορίζεται στο 50% και όταν η προκαταβολή φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ δεν βεβαιώνεται.

2. Νέοι επαγγελματίες

Όσοι έκαναν έναρξη εργασιών για πρώτη φορά από 1/1/2016 και μετά θα απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος. Η απαλλαγή παρέχεται για πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών.

3. Μισθωτοί με «μπλοκάκι»

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων και θα δικαιούται την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο. Για να θεωρηθεί ο φορολογούμενος μισθωτός θα πρέπει να έχει σύμβαση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τα τρία, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από έναν που λαμβάνουν τις υπηρεσίες «και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του».

4. Έμποροι 62 ετών

Εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

5. Συνταξιούχοι 65 ετών και άνω

Για τους φορολογούμενους αυτούς τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30%. Συγκεκριμένα το συνολικό τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημά τους λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30% και στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

6. Επιτηδευματίες που βρίσκονται σε αδράνεια

Όσοι έχουν ανενεργά μπλοκάκια γλιτώνουν από το τέλος επιτηδεύματος.