Ξεκινά σύντομα η μεταβατική περίοδος της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που αναμένεται να ισχύσει οριστικά εντός του νέου έτους. Μαζί με την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα σταματήσει η καταχώρηση αναλυτικών καταστάσεων πελατών & προμηθευτών.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Τι σημαίνει;

Ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει η κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και η ηλεκτρονική αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον αντισυμβαλλόμενο που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος. Ο λήπτης μπορεί να είναι επιχείρηση ή ιδιώτης.

Τι Πετυχαίνουμε με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

  • Εξάλειψη της διαφθοράς στις οικονομικές υπηρεσίες που υπήρχε με την θεώρηση των βιβλίων στην Ελλάδα
  • Εξοικονόμηση χρόνου στις επιχειρήσεις
  • Αμεσότητα πληροφόρησης στις επιχειρήσεις
  • Αμεσότητα στην πληροφόρηση του κράτους για φόρους
  • Αποφυγή λαθών από την καταχώρησης (data entry) παραστατικών
  • Εξοικονόμηση των φυσικών πόρων από την καταστροφή δέντρων για χαρτοπολτό
  • Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
  • Αποφυγή της σπατάλης για χώρους που διατηρούσαν φυσικό αρχείο με χαρτιά και φακέλους (έντυπα, τιμολόγια)
  • Διευκόλυνση στον κρατικό έλεγχο στα παραστατικά

Στο σχεδιασμό της έχει θέσει η Ανεξάρτητη Αρχή την πλήρη ηλεκτρονική υποβολή των παρακρατούμενων φόρων, τόκων, μερισμάτων και δικαιωμάτων, καθώς και του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Για να ενημερωθείτε πλήρως μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα του λογιστικού μας γραφείου στη Λάρισα, στις γραμμές 2410 610 196 και 2410 610 597 ή να μας στείλετε email μέσω της φόρμας επικοινωνίας.